Utrustningsväxlingssekvens

Power On Sequence

1. Slå på luftströmbrytaren på den externa fördelningslådan
2. Slå på utrustningens huvudströmbrytare, vanligtvis den gulröda ratten som sitter på baksidan eller sidan av utrustningen
3. Slå på datorvärden
4. Tryck på strömknappen när datorn har slagits på
5. Öppna motsvarande programvara för utskriftskontroll
6. Tryck på enhetens skrivhuvudsströmknapp (HV)
7. Tryck på enhetens strömbrytare för UV-lampan (UV)
8. Slå på UV-lampan via kontrollmjukvaran

Power On Sequence

1. Stäng av UV-lampan via kontrollmjukvaran.När UV-lampan är släckt kommer fläkten att rotera med hög hastighet
2. Stäng av utrustningens munstyckes strömknapp (HV)
3. Stäng av UV-strömknappen (UV) på utrustningen efter att UV-lampfläkten slutat rotera
4. Stäng av strömmen till utrustningen
5. Stäng styrmjukvaran och annan driftmjukvara
6. Stäng av datorn
7. Stäng av huvudströmbrytaren på utrustningen
8. Stäng av luftströmbrytaren på den externa fördelningslådan

Dagligt underhåll av UV-lampa

1. UV-lampan ska rengöra bläcket och adsorbera på filterskärmen och fläktbladet minst en gång i månaden för att säkerställa god ventilation och värmeavledning.
2. Filterskärmen på UV-lampan ska bytas ut vart halvår (6 månader);
3. Bryt inte strömförsörjningen till UV-lampan medan UV-lampans fläkt fortfarande roterar;
4. Undvik att tända och släcka belysningen ofta, och tidsintervallet mellan att släcka och tända belysningen bör vara mer än en minut;
5. Säkerställ spänningsstabiliteten i strömmiljön;
6. Håll borta från miljön med våta frätande ämnen;
7. Mät ofta om temperaturen på UV-lampans skal är för hög eller för låg;
8. Det är förbjudet att skruvar eller andra fasta föremål faller in i UV-lampan från fläktfönstret;
9. Förhindra att skyddet blockerar fläkten eller filterskärmen för att säkerställa god ventilation;
10. Se till att luftkällan är fri från vatten, olja och korrosion;